{{item.title}}

{{item.source}}

数据说明

全部数据来源于国家卫生健康委、各省卫生健康委官方渠道公开数据。重庆发布本站数据每10分钟同步更新一次,统计算法:

1、国家卫生健康委公布数据时,全国总数与国家卫生健康委保持一致。

2、各省卫生健康委陆续公布数据,如果各省数据总和已经超过之前国家卫生健康委总数,则切换为直接使用各省数据总和。

3、国家卫生健康委及各省卫生健康委公布数据的发布时间和统计时间段各不相同,比如国家卫生健康委公布了最新全国数据,而各省还没有公布各自最新数据,故而会在部分时段出现国家总数不等于分省数据之和。

{{'更新时间:'+upTime}}
数据说明

全国疫情状况

{{yqData.nationwide[0].confirmedNum}}
确诊人数
较昨日{{getChag(yqData.nationwide[0].confirmedNum-yqData.nationwide[1].confirmedNum)}}
{{yqData.nationwide[0].suspectedNum}}
疑似病例
较昨日{{getChag(yqData.nationwide[0].suspectedNum-yqData.nationwide[1].suspectedNum)}}
{{yqData.nationwide[0].deathsNum}}
死亡人数
较昨日{{getChag(yqData.nationwide[0].deathsNum-yqData.nationwide[1].deathsNum)}}
{{yqData.nationwide[0].curesNum}}
治愈人数
较昨日{{getChag(yqData.nationwide[0].curesNum-yqData.nationwide[1].curesNum)}}

重庆疫情状况

{{cqData.confirmedNum}}
确诊人数
较昨日{{getChag(cqData.series[0].confirmedNum-cqData.series[1].confirmedNum)}}
{{cqData.deathsNum}}
死亡人数
较昨日{{getChag(cqData.series[0].deathsNum-cqData.series[1].deathsNum)}}
{{cqData.curesNum}}
治愈人数
较昨日{{getChag(cqData.series[0].curesNum-cqData.series[1].curesNum)}}
地区
确诊
死亡
治愈
总计
{{cqData.confirmedNum||''}}
{{cqData.deathsNum||''}}
{{cqData.curesNum||''}}
{{item.name}}
{{item.confirmedNum||''}}
{{item.deathsNum||''}}
{{item.curesNum||''}}